O szkole

Hymn, patron, historia

0:00

Jan Paweł II

Patron szkoły

Karol Wojtyła

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był synem Karola i Emilii Kaczorowskiej. Jego ojciec był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Miał siostrę, której nie znał (zmarła przed Jego urodzeniem ) i starszego brata Edmunda. Kiedy Karol skończył 6 lat, poszedł do szkoły mieszczącej się niedaleko jego domu. Już od pierwszego dnia bardzo dobrze się uczył, był obowiązkowy i sumienny. Chętnie pomagał koleżankom i kolegom. Wszystko Go ciekawiło, chciał się jak najwięcej nauczyć. Zawsze z niezwykłą starannością odrabiał zadania domowe. I choć dużo czasu poświęcał na naukę, tak jak wszystkie dzieci na świecie bardzo lubił się bawić. Jesienią, gdy padał deszcz, grał w ping – ponga, czytał książki i bawił się z córką sąsiadów Ginką w teatr. Zimą jeździł na sankach, łyżwach, nartach. Latem dokazywał na podwórku, grał w piłkę – głównie w ataku i obronie, często stał w bramce. Koledzy wołali na Niego – Lolek.

Śmierć matki

Gdy Karol miał 9 lat zmarła Mu matka, gdy 12 – brat Edmund, który był lekarzem. Został tylko z ojcem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, poszedł do wadowickiego Gimnazjum, a następnie Liceum. Nauczyciele uważali Go za ucznia bardzo zdolnego, a w dodatku pracowitego jak mrówka i pszczółka razem wzięte. Na każde zajęcia był bardzo dobrze przygotowany. Podczas kartkówek i sprawdzianów nigdy nie ściągał. Największą pasją Karola w tym okresie był teatr. Sam pisał wiersze już od początku Gimnazjum.

Czas edukacji

W 1938 r. po zdaniu matury wyjechał z ojcem do Krakowa. Tam rozpoczął studia na wydziale polonistyki. Studia przerwał wybuch II wojny światowej, kiedy zamknięto Wyższe Uczelnie. Karol musiał wówczas podjąć pracę w kamieniołomach i w fabryce chemicznej „Solway”. Jest to dla Niego trudny okres. W czasie wojny ginie wielu Jego przyjaciół, w 1941r. traci również ojca, który schorowany, umiera nagle.

W 1942 r., jeszcze gdy trwała wojna decyduje się na kapłaństwo i wstępuje do seminarium, prowadzonego w Krakowie w konspiracji przed Niemcami przez arcybiskupa Sapiehę. Kończy studia z bardzo dobrymi wynikami. W ostatnim semestrze dostał 19 ocen celujących, 6 bardzo dobrych i tylko 1 czwórkę – z psychologii. W 1946 r. zostaje kapłanem. W dwa tygodnie później arcybiskup wysyła Karola na studia doktoranckie do Rzymu. Przebywał tam dwa lata. Przez cały pobyt pracował nad pracą doktorska, która liczyła 280 stron napisanych po łacinie. Obronił ją z wyróżnieniem, otrzymując jak najlepsze noty.

Po powrocie do kraju zostaje wikarym w podkrakowskiej parafii Niegowici. Pracuje tam przez rok. Po czym wraca do Krakowa i rozpoczyna pracę ze studentami. Chodzi z nimi na wycieczki, palą ogniska, śpią w szałasach, odprawia dla nich Msze Św., odmawia różaniec, śpiewają pieśni religijne, rozmawiają, modlą się. Został dla nich „wujkiem” – tak zwracano się do Niego.

W tym okresie był również wykładowcą etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studenci uwielbiali Jego wykłady. Zawsze pojawiali się na nich gromadnie. Karol mimo, że miał tytuł doktora nadal się uczył, czytał i pisał książki. Wkrótce zdobył zaszczytny tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdy ukończył 38 lat otrzymał nominację na biskupa. W wieku 44 lat zostaje arcybiskupem, a 47 lat – kardynałem.

Wybrany Papieżem

W tym okresie brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II, kiedy to już zwracał na siebie uwagę ogromną wiedzą, energią, skromnością. Uważano Go za osobę wybitną i wyjątkową. Po śmierci papieża Pawła VI, Karol wyjechał na konklawe, podczas którego miał być wybrany nowy papież. Został nim właśnie On – Karol Wojtyła. To wydarzenie miało miejsce 16 października 1978r. Karol miał wówczas 58 lat i przyjął imię Jana Pawła II.

Odtąd rozpoczął się niezwykły pontyfikat papieża Polaka i liczne pielgrzymki po całym świecie. Pierwszą odbył do Meksyku.
Do Polski po raz pierwszy przyjechał w rok po objęciu pontyfikatu (w 1979 r.). Potem odwiedzał jeszcze Polskę kilkakrotnie (w sumie 9 pielgrzymek do Polski), a tu Jego ulubionym miejscem odpoczynku były Tatry.

Zamach

13 maja 1981 r. miał miejsce zamach na życie papieża. Podczas audiencji na Placu Św. Piotra, papież został poważnie ranny i trafił do szpitala. Powoli udało Mu się wrócić do zdrowia i do swoich obowiązków.

Był wielkim orędownikiem pokoju, uosobieniem tolerancji, najznakomitszym ambasadorem polskiej kultury. W Jego pismach i książkach zawsze przewijał się wątek polskiej tradycji i historii. Nigdy żaden Polak nie miał tak znaczącego wpływu na bieg losów świata.

Śmierć Papieża

Zmarł 2 kwietnia 2005r. Po 6 latach – 1 .V. 2011r odbyła się beatyfikacja Ojca Świętego. 27 kwietniam2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym kościoła katolickiego.

Dzień Patrona

Dzień Patrona w naszej szkole obchodzimy 22 października – w dniu liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II.

Czy wiesz, że:

 • Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał 26 lat i kilka miesięcy.
 • Jan Paweł II władał biegle 7 językami obcymi: włoskim, hiszpańskim, angielskim, łacińskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
 • Jest pierwszym papieżem: czytającym bez okularów, noszącym zegarek na rękę, jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem, największym podróżnikiem wszechczasów.
 • Jest autorem takich utworów literackich jak np. „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i tajemnica”, „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość” (ostatnia książka, która była wydana niedługo przed śmiercią papieża).
 • Konklawe to zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papieża.
 • Encyklika to pismo napisane przez papieża w formie listu do biskupów i wiernych. Jan Paweł II napisał 13 encyklik.
 • Osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, Jego przyjacielem i powiernikiem był biskup Stanisław Dziwisz.
 • Tiara to uroczyste nakrycie głowy papieża – wysoka, biała czapka, zwieńczona krzyżem, ze zwisającymi z tyłu dwiema wstęgami.
 • Pastorał to duża laska, zakrzywiona u góry, nawiązująca do kija pasterskiego, ma symbolizować papieża czuwającego nad owczarnią.
 • Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu odwiedził około 135 krajów.
 • Miejscem odpoczynku papieża we Włoszech jest Castel Gandolfo.
 • Ulubioną pieśnią oazową Jana Pawła II jest „Barka”.

1866

Powstanie szkoły w Michałowicach

Powstanie szkoły w Michałowicach datowane jest prawdopodobnie na 1866 rok. W tym roku powstała Gmina Michałowice, a w dokumencie jej powołania wspomniana jest Szkoła Początkowa. Mieściła się w budynku „Starej Poczty” i składała z ośmiu gromad.

1866

1907-1908

Murowany budnek szkoły

W latach siedemdziesiątych XIX wieku wygospodarowano samodzielne pomieszczenie szkolne w domu prywatnym. Między 1907 a 1908 powstał murowany budynek szkoły. Pierwszym kierownikiem od 1886 do 1903 r. był Ludwik Libura.

Uczęszczało do niej około 60 dzieci z Michałowic, Masłomiącej, Zerwanej, Wilczkowic, Młodziejowic, Kozierowa i Woli Więcławskiej. Była to szkoła koedukacyjna, rosyjska. Jednym z pierwszych nauczycieli był August Zakrzewski.

1907-1908

I Wojna Światowa

Kwatera wojsk w budynku szkoły

Wybuch I wojny światowej przerwał naukę na rok. W budynku mieściła się kwatera wojsk, później żandarmeria. W 1915 roku wznowiono lekcje. Językiem wykładowym był język polski. 1 września 1916 roku w szkole zawieszono godło – polskiego orła.

Pierwsze przepisy o obowiązku szkolnym na ziemiach Królestwa Polskiego wprowadziły władze polskie. W sierpniu 1917 roku Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rady Stanu ogłosił „Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim”. Do szkoły mogły uczęszczać wszystkie dzieci w wieku szkolnym bez względu na wyznanie. Nauka w szkole była obowiązkowa dla tych dzieci, które miały do niej dostęp. Naukę można było pobierać również w domu, ale żeby otrzymać świadectwo należało zdać egzamin w szkole elementarnej. Dekret Naczelnika Państwa z 1919 roku regulował ostatecznie obowiązek szkolny na ziemiach polskich byłego zaboru rosyjskiego. Artykuł 1 mówił, że „wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym”. Obowiązek nauki obejmował dzieci w wieku od 7 go 14 lat. Docelowo nauka miała trwać siedem lat, ale zezwolono na przejściowe tworzenie szkół czteroletnich z obowiązkową nauką uzupełniającą trzyletnią oraz szkół powszechnych pięcioletnich z obowiązkową nauką uzupełniającą dwuletnią. Szkoła w Michałowicach w 1919 roku była czteroklasowa. Z trudem wygospodarowano miejsce dla klasy piątej i w następnym roku szóstej (od roku szkolnego 1920/21 szkoła miała 6 klas). Dopiero w roku 1923/24 szkoła stała się zgodnie z założeniem siedmioklasowa.

I Wojna Światowa

1931

Budowa nowej siedziby szkoły

W czasie dwudziestolecia międzywojennego pamiętano o uroczystościach patriotycznych. Szczególnie obchodzona była rocznica odzyskania niepodległości 11 listopada. Upamiętniano ważne polskie rocznice, np. 15 października 1917 roku – setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Odnotowano również uroczystości żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kierownikiem szkoły w latach 1915 – 1917 była Helena Zdanowska z wilczkowickiego dworu, autorka najstarszej szkolnej kroniki.

30 grudnia 1922 zebranie gminne uchwaliło budowę nowej, większej siedziby szkoły. Faktycznie budowa rozpoczęła się dopiero w 1931 roku, a ukończono nowy budynek w 1938 roku.

1931

II Wojna Światowa

Budynek szkoły zamieniony w koszary dla wojska

Niespełna rok później zamieniono szkołę w koszary dla wojska – wybuchła II wojna światowa. Do końca 1939 roku trwała przerwa w nauce, potem władze okupacyjne zabroniły nauki historii i geografii, nakazały ograniczenie nauczania do czytania, pisania i nauki matematyki. Jak zanotowano w kronice „czucie i myślenie po polsku były surowo zabronione”.  Władze okupacyjne niemieckie zlikwidowały podręczniki, w ich miejsce wprowadzono propagandowe niemieckie czasopismo „Ster” dla klas III – VII, zniszczono mapy i obrazy, która mogłyby przypominać o polskości tych ziem. Zlikwidowano wszystkie organizacje uczniowskie i komitet rodzicielski. W 1941 roku powstała w Michałowicach Szkoła Rolnicza dla chłopców powyżej 14 roku życia. Chroniło to część chłopców przed wywozem na roboty przymusowe do Niemiec. W tym samym czasie na terenie gminy zaczęto organizować tajne nauczanie w prywatnych domach.

II Wojna Światowa

1945-1989

Czasy PRL

Koniec wojny poprawił warunki pracy dzieci i nauczycieli. Odnowiono i rozbudowano szkołę. Jednak brak sprzeciwu państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec polityki ZSRR w stosunku do Polski doprowadził do przejęcia władzy w naszym kraju przez komunistów całkowicie podległych Związkowi Radzieckiemu. Brak suwerenności wpłynął na treści nauczania. Programy i podręczniki były narzucone przez władze komunistyczne PRL – u. Edukację ogarnęły kolejne zmiany. W roku szkolnym 1962/63 wprowadzona została szkoła ośmioklasowa. Pierwsza klasa ósma ukończyła szkołę w roku 1966/67.

1945-1989

1989

Zmiana programu nauczania

Rok 1989 i koniec komunizmu przyniósł zmianę programu nauczania, można było rozpocząć nauczanie bez cenzury, powstały nowe podręczniki.

1989

1996

Kamień węgielny pod obecny budynek szkoły

W 1996 roku został wmurowany kamień węgielny pod obecny budynek szkoły. Reforma z 1999 roku powoływała do życia sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Wraz z reformą oświaty z 1999 roku w części budynku powstało Gimnazjum im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy, którego dyrektorem przez cały czas istnienia był Jarosław Kozłowski.

1996

25 października 2003

Patron

25 października 2003 roku Szkoła Podstawowa przyjęła imię Jana Pawła II

25 października 2003

2006

Zespół Szkół w Michałowicach

W 2006 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum połączone zostały w Zespół Szkół w Michałowicach.

2006

2009

Sztandar

W 2009 Szkole Podstawowej i Gimnazjum został nadany sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców.

2009

2017-2019

Koniec ery Gimnazjum

Od 1 września 2017 r. w skutek reformy systemu oświaty Zespół Szkół w Michałowicach został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach.

21 czerwca 2019 r. mury naszej szkoły opuścili ostatni absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej.

2017-2019

Skip to content