-

00:00

  Konkurs fotograficzny „Sleeveface – czyli ubierz się w książkę”

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Konkurs fotograficzny „Sleeveface – czyli ubierz się w książkę”

  17 February 2021

  17 Feb 9:44

  Biblioteka Szkoły Podstawowej w Michałowicach zaprasza

  do wzięcia udziału
  w konkursie fotograficznym
  „Sleeveface – czyli ubierz się w książkę”

   Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8.
  Polega na sfotografowaniu okładki książki
  wraz ze swoją sylwetką bądź twarzą, tak aby razem prezentowały spójną całość.

                

  Prace konkursowe

  należy przesłać na adres mailowy: magda.pasterz@gmail.com

  w terminie do: 04.03.2021r.

  Zdjęcia zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję i zaprezentowane na wystawie oraz stronie internetowej szkoły.

  Najlepsze zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

  Zapraszam do zabawy!
  Można zaangażować rodzinę!