-

00:00

  Przypominamy o stypendiach dla uczniów klas III gimnazjalnych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice”

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Przypominamy o stypendiach dla uczniów klas III gimnazjalnych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice”

  8 November 2018

  8 Nov 8:00

  Szanowni Rodzice.

  Przypominamy, że uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice” mogą uzyskać stypendia roczne w wysokości od 1800 do 2800 zł!

  Środki ze stypendium służą wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów, którzy takiego wsparcia potrzebują. Stypendia mogą być przeznaczone na terapie ( np. logopedyczne, psychologiczne) dodatkowe zajęcia edukacyjne wspomagające rozwijanie kompetencji kluczowych, korepetycji językowych, wyjazdów edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego. Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium i jego wykorzystania można uzyskać u wychowawcy klasy a także znaleźć w na stronie internetowej:

  https://oswiata-michalowice.pl/projekty-ue/projekt-nr-rpmp-10-01-03-12-037116rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow-w-gminie-michalowice/

  Konsultacje dla rodziców w sprawie stypendiów odbędą się 8 listopada 2018 r. w Centrum Obsługi Edukacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice.