-

00:00

  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

  25 April 2018

  25 Apr 8:39

  Szanowni Państwo,

   

  Moduł OMIKRON wspierający elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych będzie dla Państwa dostępny pod adresem www.krakow.e-omikron.pl

   

  UWAGA!

  Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej uczestniczącej w rekrutacji elektronicznej ma możliwość dokonania wyboru dowolnej liczby szkół. Nie ma ograniczenia liczby oddziałów (lub grup rekrutacyjnych). We wniosku rekrutacyjnym należy wskazać wybrane oddziały (grupy rekrutacyjne) w danej szkole.

   

  Informator o ofercie jak wyszukiwać szkoły

  W systemie rekrutacji OMIKRON w zakładce pn. „Informator o ofercie” prosimy z rozwijalnej listy „Powiat” wybrać opcję „krakowski” lub „miasto Kraków” , a następnie „Typ szkoły”. Po wyborze „Typu szkoły” rozwiną się dodatkowe parametry wyszukiwania charakterystyczne dla rodzaju szkoły. Należy wybrać odpowiednie opcje wyszukiwania a następnie nacisnąć „Wyszukaj”.

  Proszę nacisnąć „Rozwiń” aby przeczytać ofertę szkoły, którą są Państwo zainteresowani.

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ZARZĄDZENIU NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.