Kalendarz

Luty 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Dojazd

BIP

bip

Oferta Gimnazjum

 

 

GIMNAZJUM – CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZEJ SZKOLE

 

 

„Wzorem dla nas z Krasiczyna Książę…”

 

Obrazy artykułów: sapieha.jpg


 • „Książę niezłomny... A ja mam jeszcze w pamięci jego twarz, rysy, jego słowa, jego powiedzenia...(...) Jest niezapomniany. Był przez to wielki, był księciem niezłomnym  w czasie okupacji. Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi (...)".

 

 • Słowa Jana Pawła II wypowiedziane

      16 czerwca 1999r. sprawiły, że patronem szkoły został ks. kard. Adam Stefan Sapieha.

 

 

CZYM SIĘ MOŻEMY POCHWALIĆ? 

 

BAZA LOKALOWA

 

Pracownie przedmiotowe


Biblioteka szkolna


Sale gimnastyczne


Pracownia komputerowa


Zamykane szatnie

 


 

 

Hymn Gimnazjum im. A.S.Sapiehy w Michałowicach


 

1.Mą Ojczyznę opiewali w pieśniach

i żołnierze za nią bili się,

Jedną tylko każdy ma na świecie,

choć zwyczajna czasem jest jak chleb.


 

2.Wzorem dla nas z Krasiczyna książę

Syn Kościoła, nieugięty mąż

Ludziom młodym on wskazuje drogę,

w której najważniejsza miłość jest, miłość jest.


 

3.Dom ojczysty On ukochał wielce,

Zawsze dobro w sercu swoim miał

I z pomocą spieszył do ubogich,

z Jego siły czerpmy siłę swą, siłę swą.

 

 


 

INFORMACJE OGÓLNE:


 


 

 

Liczba uczniów: 126.


Liczba oddziałów: 2 oddziały klas 1,
                        2 oddziały klas 2,
                        2 oddziały klas 3.


Średnia liczba uczniów w klasie: 22.


Liczba nauczycieli: 15.


System pracy:  jedna zmiana.


Uroczystości cykliczne:

 
Rozpoczęcie roku szkolnego,

 
Święto Patrona Szkoły,

 
Święto Niepodległości,

 
Jasełka,

 
Zabawa karnawałowa,

 
Gminne Targi Edukacyjne (z udziałem ok. 50 szkół średnich),

 
Rocznica Konstytucji 3 Maja,

 
Festyn Rodzinny,

 
Dni otwarte.

 


 

 

OBSZAR DYDAKTYCZNY SZKOŁY:


*Dążenie do uzyskania wysokich wyników w nauce potwierdzonych egzaminami zewnętrznymi:

 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego:


część humanistyczna:

 
2013/2014 j. polski: 72,2%, wynik powyżej średniej gminy, powiatu i województwa;
                  historia: 61,2% , wynik równy ze średnią województwa.

 
2014/2015 j. polski: 66%, wynik powyżej średniej województwa, na równi ze średnią powiatu.


część mat. - przyrodnicza:

 
2013/2014 matematyka: 47, 5%;

 
               przedmioty przyrodnicze: 55%, wynik na równi z powiatem, powyżej średniej województwa.

 
2014/2015 matematyka: 48,1%;

 
przedmioty przyrodnicze:56,8%, wynik powyżej średniej gminy, powiatu i województwa.


część językowa:

 
2013/2014 poziom podstawowy: 80%, wynik powyżej średniej gminy, powiatu, województwa;

 
               poziom rozszerzony: 54,3%, wynik powyżej średniej powiatu i województwa;

 
2014/2015 poziom podstawowy: 70,3, wynik powyżej średniej gminy, powiatu, województwa;

 
               poziom rozszerzony: 52,4%, wynik powyżej średniej gminy, powiatu, województwa.

 

 

* Obowiązujący język: j. angielski i j. niemiecki.


* Zajęcia doradztwa zawodowego z doradcą zawodowym.


* Liczny udział w konkursach zewnętrznych zwieńczony wieloma sukcesami (np. laureaci Wojewódzkiego Konkursu „Renesans w Krakowie”, laureaci Wojewódzkiego Konkursu „W kręgu mitów i kultury antycznej”, finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Dzieje oręża polskiego”, finaliści konkursów kuratoryjnych (matematyka, przyroda, historia), laureaci konkursów artystycznych (chór).


* Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: nauka pływania, chór szkolny, koła przedmiotowe, Koło turystyczne, Szkółka gotowania, Zajęcia socjoterapeutyczne, SKS, dodatkowe zajęcia dydaktyczne: j. angielski – „Europejska Edukacja Kulturalna”, historia: „Ojczyzna, kiedy myślę...”, matematyka- „Myślę, liczę, tworzę z pasją” oraz szereg zajęć organizowanych przez podmioty zewnętrzne (kilka kursów sztuk walk wschodnich, szermierka, piłka nożna, taniec ludowy, taniec towarzyski,  kurs j. angielskiego).


 


 

 

OBSZAR WYCHOWAWCZY:


 • realizacja zadań w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego,
 • realizowanie programu „Kształcenie i wychowanie poza murami szkoły”,
 • integracyjne klasowe wyjazdy i spotkania,
 • działalność wolontariatu i szkolnych kół (PCK, UNICEF),
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • występy artystyczne poza środowiskiem szkolnym (dla mieszkańców gminy i powiatu).

 

 


 

 

OBSZAR OPIEKUŃCZY:


 • stołówka,
 • sklepik szkolny,
 • bus szkolny,
 • współpraca z GOPS, PCPR, Policją.


 


 

 

POMOC PPP:


 • pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna;
 • zajęcia socjoterapeutyczna;
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze;
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców;
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (Kraków, ul. Zakątek);
 • spotkania z doradcą zawodowym.

 


 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


 • stała komunikacja za pomocą e- dziennika,
 • spotkania w ramach zebrań, spotkania indywidualne oraz z zespołem uczącym,
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
 • wspólne inicjatywy i działania,
 • coroczny wybór Przyjaciela Zespołu Szkół w Michałowicach.

 


 

 

PARTNERZY:


ZHP, CKiP, Biblioteka Publiczna w Michałowicach, Stowarzyszenia: Pro Memoria, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej, Korona Północnego Krakowa, AIESEC, Muzeum w Rapperswill, PCPR.

 


 

 

BAZA SZKOŁY:


 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna;
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (np. sprzęt audiowizualny: laptopy, projektory, telewizory, pomoce naukowe);
 • boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią;
 • plac zabaw;
 • monitoring.

 


 

 

BEZPIECZEŃSTWO:


 • budynek zamknięty,
 • kontrola wejść i wyjść,
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • dyżury nauczycieli na przerwach,
 • opiekun dzieci na przejściu dla pieszych,
 • teren szkoły ogrodzony,

 


 

 

PROJEKTY UNIJNE i inne programy:


 • Projekt  Diament (zakończony w 2014 roku);
 • Projekt ORE – podnoszenie jakości nauczania języka obcego (udział nauczyciela j. angielskiego);
 • „Przedszkole bez barier”- zajęcia dodatkowe dla klas 0;
 • „Nowa jakość nauczania” – warsztaty dla nauczycieli,
 • „Bezpieczna szkoła”- warsztaty  psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;
 • „Podstawówka z klasą” -  doposażenie w pomoce dydaktyczne;
 • „Mały mistrz”- finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • „Już pływam” – finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 


 

 

Pracownia – komputerowa

 

Obrazy artykułów: komp1.jpg

 

 

Pracownie – historyczna i geograficzna

 

Obrazy artykułów: hist.jpg

 

Obrazy artykułów: geog.jpg

 

 

Pracownie – polonistyczna i językowa

 

Obrazy artykułów: jpol.jpg

 

Obrazy artykułów: ang.jpg

 

 

 

Pracownia chemiczno-fizyczna

 

Obrazy artykułów: chem.jpg

 

 

TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY

 

 

W Szkolnym Programie Wychowawczym znajdują się zapisy o kształtowaniu tradycji poprzez:

 

Popularyzowanie sylwetki Patrona

 

Organizowanie uroczystości szkolnych

 

Wspólne uroczystości patriotyczne

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

Obrazy artykułów: slub1.jpg

 

 

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

 

Obrazy artykułów: niep1.jpg

 

Obrazy artykułów: niep2.jpg

 

 

WIGILIA SZKOLNA

 

Obrazy artykułów: wig.jpg

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

Obrazy artykułów: bal.jpg

 

 

KONCERTY KOLĘD

 

Obrazy artykułów: koncert.jpg

 

 

KONFRONTACJE TEATRALNE

 

Obrazy artykułów: konf.jpg

 

 

DZIEŃ PATRONA

 

Obrazy artykułów: patron1.jpg

 

Obrazy artykułów: patron2.jpg

 

 

DZIEŃ PATRONA NA WAWELU I PRZY FRANCISZKAŃSKIEJ

 

Obrazy artykułów: patron3.jpg

 

Obrazy artykułów: patron4.jpg

 

 

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI

 

Teatr Cracovia – wyjazdy na spektakle teatralne


Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach


NBP – dni otwarte


Ogród Botaniczny


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie


Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

 

 

WYCHOWANIE  POZA  MURAMI  SZKOŁY

 

Śladami Patrona – co 2 lata wyjazd do Krasiczyna i okolic


Ludzie ludziom zgotowali ten los – zwiedzanie muzeum w Oświęcimiu


Jak trwoga , to do Boga – pielgrzymki do miejsc świętych dla 3-klasistów przed egzaminami


A to Polska właśnie!- wyjazdy krajoznawczo-integracyjne

 

 

„Tam wszystko się zaczęło…” -  ŚLADAMI PATRONA

 

Obrazy artykułów: krasiczyn1.jpg

 

Obrazy artykułów: krasiczyn2.jpg

 

 

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

 

Obrazy artykułów: sukces2.jpg 

 

 • Przedmiotowe – finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Województwa Małopolskiego: historyczny, biblijny, matematyczny, geograficzny
 • Artystyczne – Renesans w Krakowie: laureaci i finaliści; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy i gminny, plastyczny
 • Tematyczne – historyczne, pomoc przedmedyczna, organizowane przez PCK
 • Sportowe – zdobywcy I – III miejsc  na etapie wojewódzkim, powiatowym i gminnym w różnych dyscyplinach

 

Obrazy artykułów: absol1.jpg

 

 

 

 

ABSOLWENCI NASZEGO GIMNAZJUM

 

 • Dostają się do szkół pierwszego wyboru
 • Kontynuują naukę w najlepszych liceach ( I LO, II LO, VIII LO, X LO, XIII LO, TECHNIKA)

 

 

ATUTY  SZKOŁY

 

 • Bezpieczna szkoła (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, dyżury nauczycieli)
 • Wszyscy się znają
 • Zajęcia jednozmianowe
 • Mało liczne zespoły klasowe
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna ( nauczyciele są egzaminatorami OKE w Krakowie)
 • Bezpłatne zajęcia wyrównawcze i rozwijające talenty uczniów
Wygenerowano w sekund: 0.73