Kalendarz

Stycze 2018

Pon Wto 字o Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dojazd

BIP

bip

Co nieco o naszej szkole

 

Co nieco o naszej szkole 

 


 

INFORMACJE OGÓLNE


Liczba uczniów: 296 + oddzia „0” – 61.


Liczba oddziaów: 3 oddzia造 klas 0,
                           3 oddzia造 klas 1,
                           3 oddzia造 klas 2,
                           2 oddzia造 klas 3,
                           2 oddzia造 klas 4,
                           2 oddzia造 klas 5,
                           2 oddzia造 klas 6.


字ednia liczba uczniów w klasie: 22.


Liczba nauczycieli: 27.


System pracy: klasy 0 - jedna zmiana,
                      klasy 1-3: pó速orej zmiany (鈔. 8.00 - 11.30; 9.30 - 14.30),
                      klasy 4-6 : jedna zmiana.

 

 

Uroczysto軼i cykliczne:

 
Rozpocz璚ie roku szkolnego,
安i皻o Patrona Szko造,
安i皻o Niepodleg這軼i,
Jase趾a,
Zabawa karnawa這wa,
Rocznica Konstytucji 3 Maja,
Festyn Rodzinny,
Dni otwarte.


 


 

 

OBSZAR DYDAKTYCZNY SZKOΧ:


* D捫enie do uzyskania wysokich wyników w nauce potwierdzonych egzaminami zewn皻rznymi:

 
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów:

 
2013/2014 – 72,5% -  wynik powy瞠j 鈔edniej gminy, powiatu i województwa.

 
2014/2015 – cz. I – 71% wynik powy瞠j 鈔edniej gminy i województwa.

 
                 cz. II 82,8 % (j瞛ykowa) – powy瞠j 鈔edniej powiatu i województwa.

 


* Obowi您uj帷y j瞛yk: j. angielski.


* Gimnastyka korekcyjna.


* Liczny udzia w konkursach zewn皻rznych zwie鎍zony wieloma sukcesami (np. laureaci Wojewódzkiego Konkursu „Renesans w Krakowie”, laureaci Wojewódzkiego Konkursu „W kr璕u mitów i kultury antycznej”, finali軼i Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Dzieje or篹a polskiego”, finali軼i konkursów kuratoryjnych (matematyka, przyroda, historia), laureaci konkursów artystycznych (chór).


* Szeroki wachlarz zaj耩 pozalekcyjnych: nauka p造wania, chór szkolny, bajkoterapia, ko豉 przedmiotowe, Ko這 turystyczne, Szkó趾a gotowania, Zaj璚ia socjoterapeutyczne, SKS, dodatkowe zaj璚ia dydaktyczne: j. angielski – „Europejska Edukacja Kulturalna”, historia: „Ojczyzna, kiedy my郵...”, matematyka – „My郵, licz, tworz z pasj” oraz szereg zaj耩 organizowanych przez podmioty zewn皻rzne (kilka kursów sztuk walk wschodnich, szermierka, pi趾a no積a, taniec ludowy, taniec towarzyski, kurs j. angielskiego)


OBSZAR WYCHOWAWCZY:


 • realizacja zada w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego,
 • realizowanie programu „Kszta販enie i wychowanie poza murami szko造”,
 • integracyjne klasowe wyjazdy i spotkania,
 • dzia豉lno嗆 wolontariatu i szkolnych kó (PCK, UNICEF),
 • dzia豉lno嗆 Samorz康u Uczniowskiego,
 • wyst瘼y artystyczne poza 鈔odowiskiem szkolnym (dla mieszka鎍ów gminy i powiatu).

 

OBSZAR OPIEKU哸ZY:


 • 鈍ietlica szkolna od godz. 7.00 do 18.00,
 • stoówka,
 • sklepik szkolny,
 • bus szkolny,
 • wspó逍raca z GOPS, PCPR, Policj.

 

POMOC PPP:


 • pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna;
 • zaj璚ia socjoterapeutyczna;
 • zaj璚ia korekcyjno- kompensacyjne i zaj璚ia wyrównawcze;
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców;
 • wspó逍raca z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn (Kraków, ul. Zak徠ek);
 • spotkania z doradc zawodowym.

 

WSPÓΝRACA Z RODZICAMI


 • sta豉 komunikacja za pomoc e- dziennika,
 • spotkania w ramach zebra, spotkania indywidualne oraz z zespo貫m ucz帷ym,
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szko造,
 • wspólne inicjatywy i dzia豉nia,
 • coroczny wybór Przyjaciela Zespo逝 Szkó w Micha這wicach.

 

PARTNERZY:


ZHP, CKiP, Biblioteka Publiczna w Micha這wicach, Stowarzyszenia: Pro Memoria, Stowarzyszenie Przyjació Ziemi Micha這wickiej, Korona Pó軟ocnego Krakowa, AIESEC, Muzeum w Rapperswill, PCPR.

 

BAZA SZKOΧ:


 • pe軟owymiarowa sala gimnastyczna;
 • dobrze wyposa穎ne pracownie przedmiotowe (np. sprz皻 audiowizualny: laptopy, projektory, telewizory, pomoce naukowe);
 • boisko szkolne ze sztuczn nawierzchni;
 • plac zabaw;
 • monitoring.

 

BEZPIECZE垶TWO:


 • budynek zamkni皻y,
 • kontrola wej嗆 i wyj嗆,
 • monitoring wewn皻rzny i zewn皻rzny,
 • dy簑ry nauczycieli na przerwach,
 • opiekun dzieci na przej軼iu dla pieszych,
 • teren szko造 ogrodzony,

PROJEKTY UNIJNE i inne programy:


 • Projekt  Diament (zako鎍zony w 2014 roku);
 • Projekt ORE – podnoszenie jako軼i nauczania j瞛yka obcego (udzia nauczyciela j. angielskiego);
 • „Przedszkole bez barier”- zaj璚ia dodatkowe dla klas 0;
 • „Nowa jako嗆 nauczania” – warsztaty dla nauczycieli,
 • „Bezpieczna szko豉”- warsztaty  psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;
 • „Podstawówka z klas” -  doposa瞠nie w pomoce dydaktyczne;
 • „Ma造 mistrz”- finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • „Ju p造wam” – finansowanie z Urz璠u Marsza趾owskiego.

 


 

 

HISTORIA  SZKOΧ

 

Szko豉 w Micha這wicach powsta豉 w drugiej po這wie XIX wieku.

Wed逝g zapisów w kronice szkolnej w pierwszych latach XX w. By豉 to szko豉 koedukacyjna, rosyjska, podzielona na cztery oddzia造. Ucz瘰zcza這 do niej oko這

70 uczniów. Po wybuchu I wojny 鈍iatowej w 1914roku nauka zosta豉 przerwana na rok, a w budynku mie軼i造 si kwatery wojskowe. Od 1 wrze郾ia 1920 roku szko豉 sta豉 si sze軼ioklasow, uczy這 w niej 6 nauczycieli.

W 1931 roku rozpocz皻o budow nowej szko造. Podczas II wojny 鈍iatowej sale lekcyjne przekszta販ono w kwatery dla wojska i stajnie, 豉wki szkolne sta造 si materia貫m opa這wym. Nauka dzieci odbywa豉 si tylko w jednej Sali. Zabroniono nauki geografii, historii, nie wolno by這 u篡wa jakichkolwiek podr璚zników. W latach 1940-41 wzros豉 liczba uczniów zapisanych do szko造, gdy ucich造 豉panki i wywo瞠nie dzieci powy瞠j 14 roku 篡cia do Niemiec.

         Po wielu latach, w 1996 roku, zosta wmurowany kamie w璕ielny pod obecny budynek szko造. W dniu 25 pa寮ziernika 2003 roku, w 25 – lecie wyboru Papie瘸 Jana Paw豉 II nasza szko豉 przyj窸a jego imi. Równie wa積ym dniem by 4 pa寮ziernika 2009 roku; wówczas odby豉 si uroczysto嗆 nadania sztandaru Zespo這wi Szkó w Micha這wicach.

 

 


 

NASZ PATRON


Obrazy artykuów: jpol.jpg

 

 

Karol Wojty豉 urodzi si 18 maja 1920 roku w Wadowicach. By synem Karola i Emilii Kaczorowskiej. Jego ojciec by urz璠nikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Mia siostr, której nie zna (zmar豉 przed Jego urodzeniem ) i starszego brata Edmunda.
Kiedy Karol sko鎍zy 6 lat, poszed do szko造 mieszcz帷ej si niedaleko jego domu. Ju od pierwszego dnia bardzo dobrze si uczy, by obowi您kowy i sumienny. Ch皻nie pomaga kole瘸nkom i kolegom. Wszystko Go ciekawi這, chcia si jak najwi璚ej nauczy. Zawsze z niezwyk陰 staranno軼i odrabia zadania domowe. I cho du穎 czasu po鈍i璚a na nauk, tak jak wszystkie dzieci na 鈍iecie bardzo lubi si bawi. Jesieni, gdy pada deszcz, gra w ping - ponga, czyta ksi捫ki i bawi si z córk s御iadów Gink w teatr. Zim je寮zi na sankach, 造篤ach, nartach. Latem dokazywa na podwórku, gra w pi趾 - gównie w ataku i obronie, cz瘰to sta w bramce. Koledzy wo豉li na Niego - Lolek.
       Gdy Karol mia 9 lat zmar豉 Mumatka, gdy 12 - brat Edmund, który by lekarzem. Zosta tylko z ojcem.
Po uko鎍zeniu Szko造 Podstawowej, poszed do wadowickiego Gimnazjum, a nast瘼nie Liceum. Nauczyciele uwa瘸li Go za ucznia bardzo zdolnego, a w dodatku pracowitego jak mrówka i pszczó趾a razem wzi皻e. Na ka盥e zaj璚ia by bardzo dobrze przygotowany. Podczas kartkówek i sprawdzianów nigdy nie 軼i庵a. Najwi瘯sz pasj Karola w tym okresie by teatr. Sam pisa wiersze ju od pocz徠ku Gimnazjum.
      W 1938 r. po zdaniu matury wyjecha z ojcem do Krakowa. Tam rozpocz掖 studia na wydziale polonistyki.
      Studia przerwa wybuch II wojny 鈍iatowej, kiedy zamkni皻o Wy窺ze Uczelnie. Karol musia wówczas podj望 prac w kamienio這mach i w fabryce chemicznej "Solway". Jest to dla Niego trudny okres. W czasie wojny ginie wielu Jego przyjació, w 1941r. traci równie ojca, który schorowany, umiera nagle.
      W 1942 r., jeszcze gdy trwa豉 wojna decyduje si na kap豉雟two i wst瘼uje do seminarium, prowadzonego w Krakowie w konspiracji przed Niemcami przez arcybiskupa Sapieh.
      Ko鎍zy studia z bardzo dobrymi wynikami. W ostatnim semestrze dosta 19 ocen celuj帷ych, 6 bardzo dobrych i tylko 1 czwórk - z psychologii. W 1946 r. zostaje kap豉nem. W dwa tygodnie pó幡iej arcybiskup wysy豉 Karola na studia doktoranckie do Rzymu.
      Przebywa tam dwa lata. Przez ca造 pobyt pracowa nad prac doktorska, która liczy豉 280 stron napisanych po 豉cinie. Obroni j z wyró積ieniem, otrzymuj帷 jak najlepsze noty.
      Po powrocie do kraju zostaje wikarym w podkrakowskiej parafii Niegowici. Pracuje tam przez rok. Po czym wraca do Krakowa i rozpoczyna prac ze studentami. Chodzi z nimi na wycieczki, pal ogniska, 酥i w sza豉sach, odprawia dla nich Msze 安., odmawia ró瘸niec, 酥iewaj pie郾i religijne, rozmawiaj, modl si. Zosta dla nich "wujkiem" - tak zwracano si do Niego.
      W tym okresie by równie wyk豉dowc etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studenci uwielbiali Jego wyk豉dy. Zawsze pojawiali si na nich gromadnie.
      Karol mimo, 瞠 mia tytu doktora nadal si uczy, czyta i pisa ksi捫ki. Wkrótce zdoby zaszczytny tytu profesora Uniwersytetu Jagiello雟kiego.
      Gdy uko鎍zy 38 lat otrzyma nominacj na biskupa. W wieku 44 lat zostaje arcybiskupem, a 47 lat - kardyna貫m.
      W tym okresie bra udzia w obradach Soboru Watyka雟kiego II, kiedy to ju zwraca na siebie uwag ogromn wiedz, energi, skromno軼i. Uwa瘸no Go za osob wybitn i wyj徠kow.
      Po 鄉ierci papie瘸 Paw豉 VI, Karol wyjecha na konklawe, podczas którego mia by wybrany nowy papie. Zosta nim w豉郾ie On - Karol Wojty豉. To wydarzenie mia這 miejsce 16 pa寮ziernika 1978r. Karol mia wówczas 58 lat i przyj掖 imi Jana Paw豉 II.
      Odt康 rozpocz掖 si niezwyk造 pontyfikat papie瘸 Polaka i liczne pielgrzymki po ca造m 鈍iecie. Pierwsz odby do Meksyku.
     Do Polski po raz pierwszy przyjecha w rok po obj璚iu pontyfikatu (w 1979 r.). Potem odwiedza jeszcze Polsk kilkakrotnie (w sumie 9 pielgrzymek do Polski), a tu Jego ulubionym miejscem odpoczynku by造 Tatry.

       13 maja 1981 r. mia miejsce zamach na 篡cie papie瘸. Podczas audiencji na Placu 安. Piotra, papie zosta powa積ie ranny i trafi do szpitala. Powoli uda這 Mu si wróci
do zdrowia i do swoich obowi您ków.
     By wielkim or璠ownikiem pokoju, uosobieniem tolerancji, najznakomitszym ambasadorem polskiej kultury. W Jego pismach i ksi捫kach zawsze przewija si w徠ek polskiej tradycji i historii. Nigdy 瘸den Polak nie mia tak znacz帷ego wp造wu na bieg losów 鈍iata.
       Zmar 2 kwietnia 2005r.
 Po 6 latach – 1 .V. 2011r odby豉 si beatyfikacja Ojca 安i皻ego. Obecnie czekamy na kanonizacj Jana Paw豉 II, której dokona papie Franciszek I w kwietniu 2014 roku


 
Czy wiesz, 瞠:

- Pontyfikat papie瘸 Jana Paw豉 II trwa 26 lat i kilka miesi璚y.
- Jan Pawe II w豉da biegle 7 j瞛ykami obcymi: w這skim, hiszpa雟kim, angielskim, 豉ci雟kim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
- Jest pierwszym papie瞠m: czytaj帷ym bez okularów, nosz帷ym zegarek na r瘯, je盥膨cym na nartach, uprawiaj帷ym wspinaczk górsk, p造waj帷ym kajakiem, najwi瘯szym podró積ikiem wszechczasów.
- Jest autorem takich utworów literackich jak np. "Przekroczy próg nadziei", "Dar i tajemnica", "Tryptyk rzymski", "Pami耩 i to窺amo嗆" (ostatnia ksi捫ka, która by豉 wydana nied逝go przed 鄉ierci papie瘸).
- Konklawe to zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papie瘸.
- Encyklika to pismo napisane przez papie瘸 w formie listu do biskupów i wiernych. Jan Pawe II napisa 13 encyklik.
- Osobistym sekretarzem papie瘸 Jana Paw豉 II, Jego przyjacielem i powiernikiem by biskup Stanis豉w Dziwisz.
- Tiara to uroczyste nakrycie g這wy papie瘸 - wysoka, bia豉 czapka, zwie鎍zona krzy瞠m, ze zwisaj帷ymi z ty逝 dwiema wst璕ami.
- Pastora to du瘸 laska, zakrzywiona u góry, nawi您uj帷a do kija pasterskiego, ma symbolizowa papie瘸 czuwaj帷ego nad owczarni.
- Jan Pawe II podczas swego pontyfikatu odwiedzi oko這 135 krajów.
- Miejscem odpoczynku papie瘸 we W這szech jest Castel Gandolfo.
- Ulubion pie郾i oazow Jana Paw豉 II jest "Barka".

 

 

 


 

 

 

OPIS SZTANDARU ZESPOΣ SZKÓ

 

         Awers sztandaru naszej szko造 stanowi r璚znie haftowany emblemat or豉 w koronie na bia這 – czerwonym tle.

Wokó niego rozci庵a si napis Rzeczpospolita Polska wykonany równie z這tym haftem.

         Rewers sztandaru zdobi podobizny Jana Paw豉 II i ks. kard. Adama S. Sapiehy r璚znie haftowane.

         P豉t sztandaru w kolorze ecru otoczony z這tymi fr璠zlami, zatkni皻y jest na dwucz窷ciowym drzewcu, utrzymanym w tonacji ciemnego br您u i zwie鎍zonego z這tym or貫m.

Opatrzono go tak瞠 mosi篹nymi okuciami.

         Pótno podzielono po skosie napisem Zespó Szkó w Micha這wicach. Na jednej cz窷ci widnieje granatowy haftowany napis Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II i portret patrona szko造, na drugiej za bordowy napis Gimnazjum im. ks. kard. A. S. Sapiehy i podobizna patrona.

          W lewym dolnym rogu umieszczono napis 2009 informuj帷y o roku powstania sztandaru.


 

 

 


 

 

 

NASZ HYMN


Kocha ten kraj od Ba速yku do Tatr

Pan za膨da co wi璚ej

Jak niegdy Piotr, tak przed laty on

Us造sza od Boga: „We ster w r璚e”.

 

W鈔ód trudu i burz

Nasz pasterz i wzór

Przewodnik po trudnych 軼ie磬ach 篡cia

Naucza nas jak

Cz這wiekiem si sta

Przewodnik po trudnych 軼ie磬ach 篡cia

 

Pielgrzym strudzony we wszystkie 鈍iata strony

G這si wiar, mi這嗆 i nadziej

Or璠ownik prawdy, obro鎍a s豉bych

Powtarza: „Nie l瘯ajcie si”

 

W鈔ód trudu i burz

Nasz pasterz i wzór

Przewodnik po trudnych 軼ie磬ach 篡cia

Jan Pawe II

Nasz patron drogi

Przewodnik po trudnych 軼ie磬ach 篡cia

 


 


 

 

SPACERKIEM PO SZKOLE


Prezentacja o naszej szkole - autor Samuel Stec kl. 3b SP Smile

 

Parter:


   Smile安ietlica szkolna

 

 

 

Niezwykle kolorowe  i ciep貫 miejsce,  dobre do zabawy, odpoczynku i... rozwijania plastycznych zainteresowa.

 


 SmileSzkolny sklepik  "Grosik"

 

 

Tu zawsze mo積a kupi co smacznego.

 

 

  SmileKorytarz przy salach klas 1-3


 

Systematycznie ozdabiany  oryginalnymi pracami najm這dszych uczniów.

 

 

SmileSale edukacji wczesnoszkolnej


 

 

Kolorowe i bogato wyposa穎ne w ró積orodne pomoce dydaktyczne (plansze, mapy, gry, p造ty, sprz皻 multimedialny...).


 

SmileSala do gimnastyki korekcyjnej

 


Odpowiednio dobrany sprz皻 sportowy, mi豉 pani i du穎, du穎 ch璚i do pracy uczniów klas m這dszych to gwarancja sukcesu.

 

 

I Pi皻ro:

 

SmileK帷ik PatronaPopiersie Patrona Szko造 Jana Paw豉 II nie tylko przypomina o wielkim cz這wieku, ale tak瞠 o warto軼iach jakimi powinien kierowa si ka盥y z nas.

 


 SmileKorytarz

 

 

W gablotach i na planszach zapoznasz si z dok豉dn histori szko造 oraz zasadami bezpiecznego i kulturalnego zachowania nie tylko w szkole.

 


 SmileSekretariat Szko造 Podstawowej


 

Tu nie milkn telefony.

 

 

SmilePracownia humanistyczna i przyrodnicza


 


Pi瘯nie odmalowane pracownie zach璚aj wszystkich do wyt篹onej nauki.

 

 

SmilePokój nauczycielski SP


 

Nauczycieli podczas przerw znacznie cz窷ciej dy簑ruj na szkolnych korytarzach ni odpoczywaj w pokoju.

 

 

 SmileSala gimnastyczna

 


W zdrowym ciele zdrowy duch... A mi這 popatrze!

 


Poddasze:

 

SmileSale edukacyjne klas 4-6

 A w鈔ód nich, w kolorach  鈍ie瞠j zieleni odmalowana przez rodziców klasy VB, sala 211. Dzi瘯ujemy!

 

 

SmileBiblioteka szkolnaTo miejsce, w którym ch皻nie przebywaj nie tylko mi這郾icy ksi捫ek, ale te entuzja軼i pracy i zabawy z komputerem

 

 

SmilePracownia plastyczna


 


Efekty trudu wielu uczniów, którzy pracowali w tej sali, mo積a podziwia na szkolnych korytarzach.

 

 

SmilePracownia komputerowa


 

W bie膨cym roku pracownia zosta豉  wzbogacona o kilka nowych stanowisk komputerowych. By這 to mo磧iwe dzi瘯i funduszom od Rady Rodziców. Dzi瘯ujemy!


Wygenerowano w sekund: 0.19