Kalendarz

Luty 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Dojazd

BIP

bip

Projekty Edukacyjne

 

 

 

 

„ A TO POLSKA WŁAŚNIE ”


INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS I i II GIMNAZJUM W  MICHAŁOWICACH


 


 

 

1. Przygotowanie do realizacji projektu  -  losowanie regionów Polski:


Klasa IA - Kaszuby

 

Klasa IB - Małopolska

 

Klasa IIA - Pdhale

 

Klasa IIB - Wielkopolska  

 

 


 

 

   Etapy pracy:


 1. Przygotowanie do realizacji projektu  -  losowanie regionów Polski (Podhale, Małopolska, Śląsk, Kaszuby, Wielkopolska, Mazowsze ) – listopad 2016

  

2. Samodzielna praca zespołów klasowych –listopad 2016 – marzec 2017

  • Wykonanie gazetki prezentującej region
  • Opracowanie folderu prezentującego atrakcyjność turystyczną regionu
  • Opracowanie trasy wycieczki – prezentacja multimedialna  
  •  "Znani, sławni i lubiani" – osoby, twórcy, dzieła
  •  Scenka w gwarze – inscenizacja lub filmik

  

3.  Prezentacja projektów na forum szkoły – 21 marca 2017


  Zespoły klasowe w salach lekcyjnych i na sali gimnastycznej prezentują regiony: prezentacje, stroje ludowe + elementy tańca,  degustacja potraw regionalnych, scenka lub filmik, gazetka, folder.


4.       

  • Samoocena
  • Ocena z przedmiotu + ocena z zachowania. 

 


 

 

 

„KULTURALNY ZAWRÓT GŁOWY” – PROJEKT EDUKACYJNY


13 lutego 2015 r. w ostatnim dniu przed feriami  zimowymi  uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum  w Michałowicach zaprosili swoich wychowawców, kolegów i koleżanki na finał PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ KULTURALNY ZAWRÓT GŁOWY”.


 

 

Uczniowie przygotowali informacje na temat wylosowanych wcześniej państw:


- klasa I a – CHINY


- klasa I b – FRANCJA


- klasa II a – USA


- klasa II b – ARABIA SAUDYJSKA.

 

 


Prezentacje multimedialne pozwoliły przypomnieć sobie położenie geograficzne, warunki klimatyczne, ciekawe miejsca i osiągnięcia kulturalne różnych kulturowo krajów nie tylko europejskich.

Kolejnym punktem finału była degustacja potraw charakterystycznych dla  danego kraju.  Smaki czterech różnych części świata zaostrzyły apetyty wszystkich.


 


Następnie uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali plakaty i filmiki dotyczące kultury zachowania w różnych miejscach: w pizzerii, szkole, autobusie czy na imieninach babci.

Ostatnim etapem był  międzyklasowy  KONKURS WIEDZY SAVOIR- VIVRE.


 

 

Prezentacja finałowa projektu stała się okazją do przypomnienia wiedzy na temat różnych kultur, sprawdzianem umiejętności uczniów, dała możliwość zaprezentowania swoich zdolności i talentów.

 

 

 


 

 

 

„WĘDRUJĄC PO EUROPIE…”- PROJEKT EDUKACYJNY

 


              21 marca w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny w Gimnazjum w Michałowicach uczniowie klas pierwszych i drugich zaprosili swoich nauczycieli, koleżanki i kolegów na wiosenne WĘDRÓWKI PO  EUROPIE.

Projekt edukacyjny, którego efekty pracy zaprezentowano na forum szkoły, zaczął się już w listopadzie. Wtedy przedstawiciele samorządów klasowych wylosowali kraje, które mieli bliżej poznać i nas do nich zaprosić.

         

         Zespoły klasowe przedstawiły prezentacje multimedialne o krajach europejskich. Następnie specjalna KOMISJA EUROPEJSKA  odwiedziła sale lekcyjne, gdzie obejrzała zaprezentowane gazetki ścienne, foldery promujące kraj, skosztowała przygotowane regionalne potrawy. Była to swoista podróż po Europie.

             

              Ostatnim elementem prezentacji projektu  krótkie inscenizacje teatralne.

Uczniowie klasy II A zaprosili nas do NIEMIEC, zaś klasa II B do słonecznej GRECJI. W podróż do WIELKIEJ BRYTANII zabrali nas uczniowie klasy I B. WŁOCHY odwiedziliśmy dzięki klasie I A.

 

Takie  podróże są tylko możliwe w naszym gimnazjum i tylko w pierwszym dniu wiosny.

 

 

  

WĘDRUJĄC PO EUROPIE…

  

 INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS II i III GIMNAZJUM W  MICHAŁOWICACH

  

Etapy pracy:

  

1. Przygotowanie do realizacji projektu- losowanie państw ( Grecja, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania) – listopad 2012

  

2. Samodzielna praca zespołów klasowych –listopad 2012 – marzec 2013

  

          · Wykonanie gazetki prezentującej państwo – marzec 2013

          · Opracowanie folderu prezentującego atrakcyjność turystyczną kraju – styczeń 2013

          · Opracowanie inscenizacji utworu twórcy danego kraju – luty 2013

          · Osiągnięcia naukowo-techniczne – prezentacja multimedialna – marzec 2013

  

3.  Prezentacja projektów na forum szkoły – 21 marca 2013

  

         ·  Prezentacja państw przez zespoły klasowe w salach lekcyjnych i na sali gimnastycznej: prezentacja, inscenizacja, degustacja potraw)

4.       

        · Samoocena

        · Ocena z przedmiotu + ocena z zachowania.

  

Opracowały:  Wanda Bydłosz i Elżbieta Bińczycka

Wygenerowano w sekund: 0.13