-

00:00

    Stypendia dla uczniów klas III gimnazjalnych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice”