-

00:00

  Kampania „Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”.

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Kampania „Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”.

  8 November 2021

  8 Nov 8:38

   

  Kampania „Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach wraz z Komisariatem Policji w Zielonkach informuje, iż w dniach 22-25 listopada 2021r. będzie realizowana lokalna kampania społeczna Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”. Kampania adresowana jest do osób, borykających się z problemem przemocy domowej, osób zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej lub przeżywających trudności związane z uzależnieniem od alkoholu (lub narkotyków) członka rodziny, konflikty małżeńskie, rodzinne czy trudności wychowawcze.

  W ramach kampanii będzie można skorzystać z bezpłatnych porad, wsparcia, konsultacji psychologa, psychoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, policjantów z Komisariatu Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie, kuratorów z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Dyżury specjalistów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbywać się będą w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach przy ul. Krakowskiej 152 (budynek handlowo-usługowy „Dymek”, wejście od dolnego parkingu).

  Możliwe jest wcześniejsze zarezerwowanie terminów u specjalistów. Prosimy o kontakt z Katarzyną Krawczyk – koordynatorką kampanii pod numerem 514 256 498 lub osobiście w siedzibie GOPS w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój 6).

  Prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji o ewentualnych osobach czy rodzinach dotkniętych problemem przemocy z terenu naszej gminy. Gwarantujemy pełną anonimowość. Pamiętaj, że zgłaszając prośbę o wsparcie dla osoby doznającej przemocy, możesz uratować jej zdrowie lub życie!

  Dyżury specjalistów:

  Psycholog –  22.11.21r., godz. 10.00-12.00;

  Terapeuta ds. leczenia uzależnień oraz osób współuzależnionych – 22.11.21r., godz. 12.00-14.00;

  Radca prawny – 23.11.2021 r., godz. 10.00-12.00;

  Kurator ds. dorosłych z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – 23.11.2021 r., godz. 12.00-13.30;

  Policjant (dzielnicowi) – 23.11.2021 r., godz. 13.30-16.00;

  Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach 23.11.2021 r., godz. 16.00-18.00;

  Kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich – 24.11.2021 r., godz. 8.30-10.00;

  Psychoterapeuta – 24.11.2021r., godz. 10.00-12.00;

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie –  25.11.2021r., godzinach 16.00-18.00.

  Katarzyna Krawczyk

  GOPS