-

00:00

  Konkurs „Eko – zakładka do książki”

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Konkurs „Eko – zakładka do książki”

  3 December 2021

  3 Dec 8:45

  Konkurs polega na wykonaniu techniką dowolną – zakładki do książki wykorzystując materiały naturalne, z odzysku, ekologiczne. Zakładka musi być funkcjonalna, oryginalna i estetycznie wykonana.

   

  REGULAMIN KONKURSU „Eko – zakładka do książki”

   

  1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej
  3. Cele konkursu:
  4. a) popularyzacja ekologicznego stylu życia,
  5. b) popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
  6. c) rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
  7. d) promocja czytelnictwa,
  8. Termin rozpoczęcia konkursu: 3.12. 2021 r. Termin zakończenia konkursu 21.12.2021 r.
  9. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej
  10. Kategorie wiekowe:
  11. a) Uczniowie klasy I – III
  12. b) Uczniowie klasy IV – VI
  13. c) Uczniowie klasy VII – VIII
  14. Konkurs polega na wykonaniu zakładki do książek wykonanej z materiałów wtórnych – recyklingu.
  15. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej SP w Michałowicach, do dnia 21.12.2021 r. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1- zgłoszenie
  16. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku stycznia 2022 r. , a wyniki ogłoszone przez dziennik Librus
  17. Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich publikacji na stronie internetowej oraz Facebooku Szkoły Podstawowej w Michałowicach.
  18. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:  użycie materiałów naturalnych, zgodność z tematem, funkcjonalność, estetykę wykonania i oryginalność.
  19. Laureaci  pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrodę rzeczową. Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają słodki upominek i dyplomy.
  20. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

   

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

  Karta zgłoszenia do konkursu znajduje się TUTAJ.