-

00:00

  KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  SINGLE EVENT

  event takes place

  KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  7 December 2021

  7 Dec 8:00

  REGULAMIN KONKURSU

  NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  ORGANIZATOR KONKURSU:

  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

  WARUNKI UCZESTNICTWA :

  Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń szkoły.

  • Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
  • Prace konkursowe mogą być wykonywane w gronie rodziny.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane drukowanymi literami (załącznik 1)
  • Każdy uczestnik wraz z pracą konkursową składa zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik 2).
  • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  CELE KONKURSU:

  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji dokonań twórczych;
  • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
  • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

  ZADANIE KONKURSOWE:

  Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, prace muszą być trwałe prosimy nie używać świeżych roślin (świeże gałęzie, owoce i tp.). Wykonane ozdoby powinny być możliwe do wykorzystania na choince, na oknie, na stole itp.

  TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

  Prace należy dostarczyć do 7 GRUDNIA 2021 r. do wychowawców klas.

  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
  • Zwycięzcy zostaną ogłoszeni  10 grudnia 2021 roku.

  Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje sprzedaż prac.

  Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie placu zabaw.

   

  Załącznik 1

   

  Imię i nazwisko

   

   

  Tytuł pracy

   

   

   

   

  Załącznik 2

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika w związku z wykorzystaniem pracy w działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących konkursu.

   

   

  ……………………………………………………………………

  Podpis rodzica/opiekuna