-

00:00

  Konkurs na projekt okładki wybranej książki.

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Konkurs na projekt okładki wybranej książki.

  25 November 2022

   

  Konkurs na projekt okładki wybranej książki.

   

  • Zaprojektuj okładkę wybranej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję, Twoją interpretację treści.

  Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

   

  Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży

  Adresaci konkursu:

  Uczniowie klas I-VIII

   

  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych

  I kategoria: klasy I-III

  II kategoria: klasy IV-VIII

   

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej    (do pobrania tutaj lub w bibliotece szkolnej)

  Karty zgłoszeniowe i prace składamy do 25.11.2022 r. do biblioteki szkolnej.

   

  1.   Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki wybranej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję obwoluty.

  Forma pracy :

  • format frontowej strony okładki– A4 lub A3
  • technika łączona, dowolna( np.: collage, wyklejanka, wyszywanka, itp.)
  • projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.

   

  1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  • sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki
  • walory artystyczne, (kompozycja, warsztat pracy, estetyka wykonania)
  • interpretacja własna

   

  1. Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc, upominki za zdobycie wyróżnienia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

   

  1. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

   

  1. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów promocyjnych konkursu (na stronie internetowej, wystawa w bibliotece szkolnej).

  Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

   

   

  Zapraszamy