-

00:00

  „ Młodzi Ekolodzy” serdecznie dziękują

  SINGLE EVENT

  event takes place

  „ Młodzi Ekolodzy” serdecznie dziękują

  19 October 2021

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

  serdecznie dziękują Państwu:

  Elżbiecie i Zbigniewowi Boczkowskim

  „Ogród Michałowice”

   

  Jolancie i Sławomirowi Łuckim

  „Podkrakowskie Centrum Ogrodnicze Łuccy”

   

  Monice i Grzegorzowi Sobieraj

   „Centrum Ogrodnicze Sobieraj Ogrodnictwo ”

  za obdarowanie naszej szkoły sadzonkami roślin ozdobnych i krzewów,

  które pomogą w realizacji tegorocznego zadania priorytetowego –  „Młodzi Ekolodzy