-

00:00

  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

  15 February 2021

  15 Feb 12:15

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zasadami rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

  Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

   

  Uchwała nr XXXI/239/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  Uchwała nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY do klasy  pierwszej SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWICACH w roku szkolnym 2021-2022.

  Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły.

   

  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 1 marca 2021 na stronie szkoły i w sekretariacie.

   

  UWAGA! W przypadku, gdy dziecko kandyduje do oddziałów przedszkolnych w innych szkołach na terenie Gminy  Michałowice, dokumenty należy złożyć w każdej placówce odrębnie.

   

  Szkoła może przyjąć do oddziałów przedszkolnych 57 osób.

  Na dzień 26 lutego 2021 r. szkoła posiada 17 wolnych miejsc w klasach pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

  Dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych.

  Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem szkoły.