-

00:00

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – ważne informacje

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – ważne informacje

  29 August 2023

  29 Aug 8:52

  * Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023 r.

  godz. 8.00- 9.15 –  spotkanie uczniów klas 1-4 z wychowawcami

  godz. 9.30 – 10.15 – Msza Św.

  godz. 10.30 –10.45 – Apel inaugurujący rok szkolny na sali gimnastycznej (klasy 5 – 8)

  godz. 10.45 – 11.45 – spotkanie uczniów  klas 5-8 z wychowawcami

  Dowóz linią „R” w dniu 4 września 2023 o godz. 7.00 z Widomej.

  Odwóz o godz. 12.00.

  * Bus szkolny:

  Informujemy, że nastąpiły zmiany w dowozie dzieci do szkoły.
  Od 4 września 2023r. nadal będzie działać specjalna linia „R”  jednak ze skróconą trasą Michałowie-Górna Wieś-Widoma. Rozkład jazdy opublikujemy po otrzymaniu od przewoźnika. Uwaga: Linia „R” nie obejmuje ul. Komora, Graniczna (do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), Krakowska . Dzieci z tego obszaru mogą bezpłatnie korzystać z dostępnych linii MPK.

  Dzieci do lat 7 mogą korzystać z przejazdu pod opieką rodziców. Zaznaczamy, że rodzic ma prawo uzyskania zwrotu kosztów przejazdu.

  Świetlica 4 września pracuje od 7.00 do 18.00.

  *Zapisy dzieci na świetlicę  w dniu 1 września i 4 września 2023r. w godz. 8.00 – 15.00

  *Zapisy na obiady – zmiana dostawcy: od 28.08 po złożeniu przez rodzica umowy i deklaracji w sekretariacie SP

   

  Od dnia 5.09.2023 r. (wtorek) uczniowie Szkoły Podstawowej w Michałowicach będą mogli korzystać z wyżywienia w stołówce szkolnej.

  Od dnia 29.08.2023 r. Szkoła udostępnia dla Państwa możliwość podpisania umowy o wyżywienie.

  Dostawcą posiłków została wybrana, w drodze procedury zamówień publicznych, firma: Jacek Spółka Jawna Szpak&Sobczyk.

  Koszt posiłków to:

  • 10 zł (zupa 3,50 zł, drugie danie 6,50 zł) dla uczniów klas 1-3
  • 12 zł (zupa 4 zł, drugie danie 8 zł) dla uczniów klas 4-8.

  Aby uczeń mógł korzystać z wyżywienia należy podpisać umowę na wyżywienie wraz z deklaracją ilości posiłków. Umowa i deklaracja będą od 29.08. dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły (pokój 117). Posiłki zostaną zamówione dla ucznia, wyłącznie po dostarczeniu do sekretariatu szkoły, dwóch podpisanych przez Rodzica egzemplarzy – oryginałów umowy i jednego egzemplarza  deklaracji.

  Umowę i deklarację należy dostarczyć osobiście, do godziny 11 do sekretariatu jeżeli  posiłek ma być zamówiony na kolejny dzień roboczy. Posiłki dla osób które dostarczą umowę po godzinie 11 nie zostaną zamówione na następny dzień, lecz za dwa dni, ze względu na złożoną procedurę wpisywania do systemu.

  Systemem internetowym  obsługującym i rozliczającym posiłki jest program iPrzedszkole. Rodzice nie korzystający w poprzednim roku szkolnym z systemu iPrzedszkole, po dostarczeniu umowy do sekretariatu dostaną na adres mailowy link do zalogowania się do systemu. Natomiast Rodzice korzystający już z systemu mają zachowany dostęp do konta.

  Prosimy aby pamiętać o odwoływaniu posiłków w systemie, w przypadku nieobecności ucznia, gdyż po uruchomienia konta w iPrzedszkolu posiłki zamawiane są automatycznie, z góry na cały okres obowiązywania umowy.

  UMOWA z rodzicami na żywienie SP

  Deklaracja żywienie SP klasy 1-3

  Deklaracja żywienie SP klasy 4-8