-

00:00

  Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

  24 May 2023

  24 May 8:00

  Drodzy uczniowie i rodzice !!!
  Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
  Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

  W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

  Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
  sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

  ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

  Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce
  https://drive.google.com/file/d/1O7rkFUO-NPHoPPwJXOR4m7hGrzRHgq0Q/view?usp=sharing

  Termin Akcji: 24-25 maj od godziny 8:00 do 14:00

  Miejsce Akcji: Zatoczka autobusowa, brama boczna obok boiska szkolnego.