KONKURS O!MEGA

24 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego: O!MEGA. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółkę, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Burmistrza Gminy Słomniki Pana Pawła Knafla. Czteroosobowe zespoły z dziesięciu szkół z powiatu krakowskiego i proszowickiego zmagały się z zadaniami podróżując po Europie. I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Michałowicach, II miejsce: Szkoła Podstawowa w Smrokowie, III miejsce: Szkoła Podstawowa w Przybysławicach, a wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą, umiejętnością współpracy oraz zaangażowaniem. W obecnym roku szkolnym konkurs został wpisany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na listę wykazu zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 (konkurs punktowany).

Skip to content