Innowacje, programy, akcje

Akcje inicjatywy

Celem innowacji jest zapoznanie dzieci z podkrakowskiej gminy Michałowice
z legendami, zabytkami, postaciami i historią starego Krakowa. Poznamy Kraków wszystkimi zmysłami – na lekcjach, na wycieczkach, podczas zwiedzania muzeów, przez udział w warsztatach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi

Czas trwania innowacji – dwa lata.

Nauczyciel prowadzący – Beata Hejmo, Patrycja Galicka-Niegut

Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest uporządkowanie, usystematyzowanie i utrwalanie wiadomości dotyczących wybranych roślin i zwierząt.

Klasy – 3a i 3c

Nauczyciel prowadzący – Beata Hejmo, Patrycja Galicka – Niegut

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Cele projektu:

  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
  • ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
  • tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu

Klasa – 7c

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges, Edyta Sałaciak-Wielgosz

W naszej 20-osobowej klasie uczy się dwóch uczniów i dwie uczennice z doświadczeniem migranckim. Jeden uczeń chodzi do naszej klasy już drugi rok i nie ma większych problemów z nauką, natomiast pozostała trójka dołączyła do zespołu klasowego w tym roku i od początku nauka na poziomie siódmej klasy sprawiła im bardzo dużo trudności. Udział w projekcie Szkoły z Klasą z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego okazał się doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji. Uczniowie, którzy zostali tutorami dla uczniów z Ukrainy zgłosili się sami, ale zostali dobrani pod względem ich wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów (osoby wykazujące większe predyspozycje do przedmiotów humanistycznych lub ścisłych).

Klasy – 7c

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges

Przeprowadzeniu szkolnej symulacji wyborów parlamentarnych 2023 i organizacji debat w sprawach istotnych dla młodzieży jako doświadczenie kształtujące świadome postawy obywatelskie uczniów. Szkoła i uczniowie otrzymali dyplomy uznaniowe.

Klasy – SU

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges, Elżbieta Siekierzyńska

Wirtualny festiwal “Iskier Niepodległej” to niebanalny sposób na obchody Narodowego Święta Niepodległości. W jego trakcie drużyny uczniowskie zmierzyły się z pięcioma zadaniami związanymi z ważnymi dokonaniami Polaków na polu sportu, kultury czy nauki. W wydarzeniu wzięła udział młodzież z klasy 7C i 8B. Zadania bazowały przede wszystkim na umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania, nie zabraknie również wyzwań twórczych. Szkoła i uczniowie otrzymali dyplomy uznaniowe.

Klasy – 7c, 8b

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges

Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” to czwarta polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku

Klasy – 7c

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges

W ramach projektu edukacyjnego nasi uczniowie i uczennice chcieliby stworzyć i nagrać kilka odcinków podcastu, w trakcie którego rozmawialiby o problemach, sukcesach i pomysłach młodych ludzi oraz ich spojrzeniu na takie istotne globalne kwestie jak np. migracja, ekologia czy dezinformacja. Dzięki projektowi, chcielibyśmy przekazać w ręce młodych ludzi sprawczość, dając im możliwość wypowiadania się na tematy, które są dla nich ważne. Ponadto nasi uczniowie mają tu szanse zdobyć zupełnie nowe kompetencje w obszarze wystąpień publicznych, storytellingu i nagrywania podcast.

Klasy – 7, 8 oraz Forum Młodych

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mełges,Przemysław Domagała, Marta Maracha

Celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o własne zdrowie. Kształtowanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych, uświadomienie konieczności ich akceptacji, rozwijanie opiekuńczości i chęci niesienia im pomocy i wsparcia. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych. Upowszechnienie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej oraz kształtowanie czynnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Czas trwania innowacji – dwa lata.

Klasy – 0A, 0B

Nauczyciel prowadzący – Agnieszka Czekaj, Małgorzata Marzec

Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Piąta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2023/2024, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat czynienia dobra, niesienia pomocy ludziom, zwierzętom oraz roślinom.

Klasy – 1B, 2C

Nauczyciel prowadzący – Kinga Płażek, Edyta Sałaciak-Wielgosz

Założeniem innowacji jest zachęcenie uczniów  do podjęcia działań praktycznych poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac samodzielnych potrzebnych w życiu codziennym. Celem jest motywowanie uczniów do działania, podnoszenie ich sprawności manualnej oraz kształtowanie poczucia estetyki.

Klasy – 2C

Nauczyciel prowadzący – Kinga Płażek

Założeniem projektu jest czytanie bajek terapeutycznych. Głównym celem projektu jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka. Bajki – pomagajki oswajają z emocjami i problemami bohaterów, a co ważniejsze zawierają wiele wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w danej sytuacji.

Klasy – 0A, 0B

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Marzec, Agnieszka Czekaj

Głównym celem projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić “coś z niczego”. Istotne jest, by dzieci dowiedziały się, iż można tworzyć piękne dzieła, niekoniecznie kupując gotowe produkty. Dzieci doskonalą umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, koncentracji i skupienia, współpracy i porządkowania swojego miejsca pracy.

Klasy – 0A, 0B

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Marzec, Agnieszka Czekaj

Celem projektu edukacyjnego jest zapoznanie z pracą laboranta, nabycie i doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń chemicznych obejmujących treści realizowane w szkole podstawowej. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi, uczą się przeprowadzać doświadczenia z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego. Dzięki projektowi nabywają doświadczenie w pracy ze sprzętem i odczynnikami laboratoryjnymi, uczą się dokładności i staranności wykonywania określonych czynności. Projekt ten stwarza szanse na zdobycie nowych kompetencji w obszarach pracy samodzielnej, zarządzania czasem i projektowania doświadczeń chemicznych.

Klasy – 7a, 7b, 7c

Nauczyciel prowadzący – Edyta Socha

Metoda P4C (Philosophy for Children) kładzie nacisk na zdolność dzieci do samodzielnego myślenia czy też zadawania pytań, na ciekawość dzieci oraz otwartość ich umysłów. Zajęcia z dociekań filozoficznych mają stwarzać okazje do refleksji na wybrany temat, a także do podzielenia się własnymi przemyśleniami. Wysłuchanie przemyśleń innych uczestników pozwala na wzajemne zrozumienie i uczy szacunku oraz tolerancji. Dzieci, które filozofują uczą się szanować cudze opinie, a także formułować i argumentować własne. Celem jest kształtowanie zdolności samodzielnego, logicznego,  krytycznego i kreatywnego myślenia na drodze dyskusji na temat wybranych zjawisk lub pojęć abstrakcyjnych.

Klasy – 3d

Nauczyciel prowadzący – Aleksandra Pałka

Wydarzenia: szkolne projekty

Konkurs grantowy dla szkół w III edycji projektu „TO(działa)MY!” rozstrzygnięty!
Konkurs grantowy dla szkół w III edycji projektu „TO(działa)MY!” rozstrzygnięty!

Konkurs grantowy dla szkół w III edycji projektu „TO(działa)MY!” rozstrzygnięty! I to…

Nasza szkoła z tytułem Ambasadora programu Misja Kieszonkowe
Nasza szkoła z tytułem Ambasadora programu Misja Kieszonkowe

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł ambasadora programu Misja Kieszonkowe.…

Projektanci edukacji – XIV edycja konkursu rozstrzygnięta
Projektanci edukacji – XIV edycja konkursu rozstrzygnięta

Na tegoroczną, XIV edycję konkursu Projektanci edukacji nadeszło aż 645 pomysłów na…

Noc bibliotek 2023
Noc bibliotek 2023

W dniach 6 -13 października 2023 r. trwała w naszej szkole akcja…

Dziękujemy!
Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej za bezpłatne przesłanie ukraińskich bestsellerowych książek do…

Skip to content