Psycholog i pedagog

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Marta i Regina. Dwie osoby, którym na sercu leży dobro i współpraca w atmosferze zaufania i dobrej komunikacji.

Nasz gabinet znajduje się na poddaszu, w sali 214. Możesz do nas przyjść zawsze, gdy potrzebujesz wsparcia, chcesz podzielić się swoimi radościami i troskami, uzyskać pomoc dla siebie lub kogoś, na kim Ci zależy. Możemy skorzystać z wielu pomocy terapeutycznych, w które nasz gabinet jest wyposażony. Jesteśmy zgranym duetem – czasem się uzupełniamy, czasem prosimy o pomoc innych specjalistów.

Zawsze staramy się odnaleźć drogę do rozwiązania problemu, dostrzegać wartość i wyciągać naukę z każdej sytuacji trudnej. Wspomagamy rozwój emocjonalny, społeczny i psychofizyczny uczniów, wspieramy rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz koordynujemy współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, jeśli zachodzi potrzeba. Podejmujemy działania profilaktyczne – lekcje wychowawcze, obserwacje, konsultacje indywidualne, pogadanki. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe (TUS). Organizujemy spotkania, które pozwalają każdej ze stron – uczniom, nauczycielom, rodzicom – pozwolić na wyrażenie emocji i wypracować takie metody i formy współpracy, dzięki którym proces wychowawczo – dydaktyczny szkoły może iść w parze z rozwojem społeczno – emocjonalnym dzieci i prawidłowym funkcjonowaniem systemu rodzinnego.

Godziny naszej pracy

Poniedziałek

 • Psycholog

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Pedagog

  dyżur dla rodziców

  Regina Panaś Regina Panaś

Wtorek

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Psycholog

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

Środa

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Psycholog

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

Czwartek

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Psycholog

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

 • Psycholog

  dyżur dla rodziców

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

Piątek

 • Pedagog

  Regina Panaś Regina Panaś

 • Psycholog

  Marta Zaporowska Marta Zaporowska

Jakie zajęcia prowadzimy?

Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, które posiadają opinię z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Interweniuje również w sytuacjach kryzysowych, konfliktach, bieżących trudnościach emocjonalnych. Wspiera bieżące potrzeby uczniów i rodziców. Kieruje dzieci do diagnostyki specjalistycznej oraz psychoterapii. Prowadzi rozmowy z rodzicami i nauczycielami oraz specjalistami z zewnątrz. Wspólnie z pedagogiem prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach oraz – w razie potrzeby – innymi instytucjami.

Pedagog organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów (na podstawie dostarczanych do szkoły opinii psychologiczno – pedagogicznych) – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, indywidualne. Współprowadzi TUS, zajęcia indywidualne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozmawia z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach, Policją, Sądem Rodzinnym (kuratorzy społeczni i zawodowi), bierze udział w posiedzeniach gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Skip to content