Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

 • Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 12.03.2024 od godz. 10:00
 • Rejestracja w systemie Vulcan wniosków o przyjęcie, złożenie kompletu dokumentów w placówce pierwszego wyboru – 12.03.2024 od godz. 10:00 do 26.03.2024 do godz. 15:00
 • Link do systemu VulcanTUTAJ
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka – 22.04.2024 od godz. 10 do 29.04.2024 do godz. 10
 • Ostateczne wyniki rekrutacji – 07.05.2024 godz. 10
 • Procedura odwoławcza – 8.05.2024 do 23.05.2024
 • Wskazanie przez Wójta Gminy Michałowice kandydatom nieprzyjętym miejsca realizacji wychowania przedszkolnego – od 24.05.2024 do 7.06.2024
 • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc – 20.06.2024 od godz. 10
 • Rejestracja w systemie Vulcan wniosków o przyjęcie, złożenie kompletu dokumentów w placówce pierwszego wyboru – 20.06.2024 od godz. 10:00 do 02.07.2024 do godz. 15:00
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej – 05.07.2024 godz. 10
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka – 05.07.2024 od godz. 10 do 12.07.2024 do godz. 10
 • Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej – 17.07.2024 godz. 10
 • Procedura odwoławcza – od 18.07.2024
 • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach – 31.08.2024
 • 27.02.2024 od godz. 8:00 do 4.03.2024 do godz. 15:00

Harmonogram rekrutacji do szkoły

 • Złożenie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – 12.02.2024 od godz. 8 do 4.03.2024 do godz. 15
 • Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – od 11.03.2024 od godz. 10
 • Udostępnienie wniosków o przyjęcie dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, złożenie kompletu dokumentów w placówce – 12.03.2024 od godz. 10 do 26.03.2024 do godz. 15
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji – 11.04.2024 godz. 10
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka – 11.04.2024 od godz. 10 do 19.04.2024 do godz. 15
 • Ostateczne wyniki rekrutacji – 23.04.2024 godz. 10
 • Procedura odwoławcza – od 24.04.2024 do 16.05.2024
Skip to content