Krakowskim targiem

Trzecie i ostatnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla uczniów polskich i ukraińskich ze Szkoły im. Jana Pawła II w Michałowicach i Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych odbyły się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Nasi uczniowie wzięli tym razem udział w grze ekonomicznej „Krakowskim Targiem”, „wchodząc w buty” podkrakowskich rzemieślników przełomu XIX i XX wieku. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, czym w przeszłości zajmowali się mieszkańcy podkrakowskich wiosek, poznali ręcznie wytwarzane materiały i produkty, a także sprawdzili swoje umiejętności logicznego myślenia i pracy w grupie, wykorzystując je w zainscenizowanym handlu wymiennym na targu.

Cykl warsztatów integracyjno-kulturowych służył rozwijaniu kompetencji międzykulturowych poprzez zapoznanie uczniów ukraińskich z polską kulturą oraz lokalnymi wartościami. Dla polskich uczniów była to praktyczna nauka współpracy z innymi grupami oraz instytucjami. Spotkania stanowiły przyczynek do budowania szkolnej sieci współpracy, wymiany pomysłów między uczniami, oraz dzielenia się zasobami.

Skip to content