Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Szkoła Podstawowa w Michałowicach po raz kolejny wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.             Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Jak co roku, w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpili również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach, w której od kilku lat działa Klub Szkół UNICEF. W ramach tego dnia uczniowie i nauczyciele ubrali się do szkoły na niebiesko (symbol organizacji UNICEF), solidaryzując się tym samym ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Przez cały tydzień na lekcjach wychowawczych uczniowie mieli okazję powtórzyć najważniejsze założenia Konwencji o prawach dziecka, oglądając prezentację i krótkie filmy edukacyjne oraz rozwiązując quizy interaktywne. Na co dzień uczniom o ich prawach przez cały rok szkolny będzie przypominała tablica informacyjna przygotowana specjalnie na tę okazję.

Koordynatorki Klubu Szkół UNICEF: M.Mełges i K. Muzyk-Sowa

Skip to content