Pomoc dla dzieci w Syrii

Klasa II C wykazała się ogromną wrażliwością i empatią i przekazała swoją nagrodę ze szkolnego konkursu ekologicznego – 100 zł – na rzecz dzieci w Syrii.

Warto tutaj wspomnieć, że w Syrii już od 11 lat trwa wojna. Od jej początku urodziło się ponad 6 milionów dzieci, które nie znają innej rzeczywistości niż bombardowania, brak wody pitnej i jedzenia. Dzieci żyją w ciągłym strachu. Wiele z nich straciło swoje domy, rodziny i przyjaciół. Część szpitali została zrównana z ziemią, dzieci nie mają więc szans na otrzymanie pomocy ratującej ich zdrowie i życie, a zburzone szkoły uniemożliwiają im kontynuowanie edukacji.

Pomoc taka jak ta naszych uczniów pozwala na zapewnienie dzieciom z Syrii niezbędnej pomocy: m.in. czystej wody, żywności terapeutycznej, dostępu do opieki medycznej i leków. Równowartość darowizny od klasy II C to np. 7 puszek mleka terapeutycznego, które ratuje życie skrajnie niedożywionym dzieciom.

Koordynatorzy Klubu Szkół Unicef bardzo dziękuje za to realne wsparcie!

Skip to content