„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice”

Projekt edukacyjny (realizowany w dwóch jednorocznych edycjach), skierowany do uczniów 2 szkół zlokalizowanych w Gminie Michałowice:

  • klas VII  Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych,
  • klas III  gimnazjalnych  w  Szkole Podstawowej w Michałowicach,
  • 140 uczniów w ww. szkół,
  • 23 nauczycieli tych szkół.

Projekt służy wzmocnieniu potencjału edukacyjnego ww. szkół oraz podniesieniu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb poprzez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 6 Akademii:

  1. Akademia Kompetencji i Umiejętności (kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych)
  2. Akademia Kreatywności Informatycznej
  3. Akademia Eksperymentu
  4. Akademia Rozwijania Kompetencji (wyjazdy edukacyjne)
  5. Szkolenia dla Nauczycieli
  6. Akademia Stypendialna

Cele i planowane efekty projektu »

Projekt zakłada wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego ww. szkół, umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych oraz efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach w okresie realizacji dwuletniego projektu skutkującego podniesieniem o co najmniej 40% kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych u 140 uczniów i uczennic, indywidualizacją podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych 23 nauczycieli (19 kobiet) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczaniem w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, wyrównaniem dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną dla 46uczniów(16kobiet). Cel zostanie osiągnięty do 31.08.2019

Czas realizacji projektu
01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Wartość projektu
544 657,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich
517 381,41 zł[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content