Spotkanie u Wójta w sprawie rozbudowy szkoły w Michałowicach

W dniu 23.02.2023 odbyło się spotkanie zarządu Rady Rodziców, Pani radnej Anety Szydłowskiej wraz z Wójtem, które dotyczyło planów rozbudowy naszej szkoły.

W 2022 roku Gmina Michałowice zleciła i wykonała koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Kolejnym krokiem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi jego realizację.

W związku z zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie Gminy na ten cel, na lata 2023-2024, obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

Z informacji przekazanych od Wójta wynika, że przetarg zostanie ogłoszony niebawem. Wstępnie został rozpisany na 16 miesięcy, jednak otrzymaliśmy od Wójta deklarację, że kwestia ta zostanie poddana jeszcze konsultacjom, by całość prac związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji można było wykonać do końca 2023 roku. Wówczas z nowej części szkoły dzieci mogłyby korzystać za 4 lata.

Cieszy nas niezmiernie postawa Wójta, który zapewnił kilkukrotnie podczas spotkania, że kwestia rozbudowy szkoły w Michałowicach jest dla niego priorytetem spośród innych projektów dotyczących budowy placówek oświatowych w gminie i możemy w pierwszej kolejności liczyć na realizację naszego przedsięwzięcia.

Dziękujemy Pani Anecie Szydłowskiej za pomoc i organizację spotkania. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą same pozytywne wiadomości.

Rada Rodziców.

Skip to content