Warsztaty „Podaruj chwilę”

Warsztaty „Podaruj chwilę”

W ramach zadania priorytetowego szkoły uczniowie klas czwartych brali udział w warsztatach „Podaruj chwilę” prowadzonych przez p. Annę Pardyak w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w cyklu zajęć od września.

Na zajęciach przybliżających trudności osób niewidzących dzieci poruszały się za pomocą białej łaski, poznały zasady poruszania się z psem- przewodnikiem oraz nauczyły się zapisywać swoje imię alfabetem Braila. Na kolejnym spotkaniu uczniowie poznali trudności osób niesłyszących i niemówiących. Dzieci uczyły się mowy ciała, znaków, gestów oraz niewerbalnych metod porozumiewania się. Poznały elementy języka migowego. Uczniowie mieli możliwość doświadczyć trudności osób z niepełnosprawnością ruchową. Poznali funkcjonowanie wózka inwalidzki ego oraz sposoby pokonywania przeszkód poprzez osobiste poruszanie się na wózku. Ochotnicy malowali obrazy za pomocą ust i nóg. Ostatnie podsumowujące zajęcia odbyły się 25 kwietnia. Podczas wszystkich spotkań uczniowie doświadczali trudności osób niepełnosprawnych. Zajęcia w formie zabaw ograniczających możliwości ruchowe i zmysłowe uświadomiły dzieciom poczucie własnej sprawności i zdrowia. Ukształtowały aktywność i zachowanie wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych. 

Skip to content