-

00:00

    Wymiana polsko-włoska – uczniowie szkoły z Rzymu w Michałowicach