Outdoor education

W ostatnią środę – 31 maja – klasy siódme realizowały kolejne działanie zaplanowane w projekcie Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

Tym razem w ramach innowacyjnego koła zainteresowań opierającego się na założeniach zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL), uczniowie zostali zaproszeni na ognisko połączone z interdyscyplinarnymi grami dydaktycznymi, które odbyło się na urokliwej polanie leśnej w Młodziejowicach.

To kolejne z naszych działań nastawione na zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas zajęć w plenerze. W tak zwanej outdoor education to natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się. Takie zajęcia nie tylko pozytywnie wpływają na kształtowanie u uczniów relacji z naturą, ale są również doskonałą okazją do rozmów i budowania relacji międzyludzkich.

Skip to content