Spotkanie z pracownikiem Służby Więziennej

Spotkanie z pracownikiem Służby Więziennej

W ramach zajęć „Poznajemy zawody” w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Panią Pauliną Grabowską, która jest funkcjonariuszem służby więziennej.
Pani Paulina przybliżyła dzieciom, czym zajmują się funkcjonariusze tam pracujący i jakim sprzętem dysponują. Dzieci miały możliwość obejrzeć, przymierzyć niektóre elementy wyposażenia: czapkę, hełm, kamizelkę ochronną, kajdanki. Nasz gość przeprowadził również praktyczne zajęcia przybliżające przedszkolakom elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych zajęciach.
Serdecznie dziękujemy za to miłe spotkanie i bardzo ciekawe zajęcia.

Agnieszka Czekaj
Małgorzata Marzec

Skip to content