Strategia oświaty - badanie ankietowe dla rodziców

Strategia oświaty – badanie ankietowe dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice

Gmina Michałowice we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu opracowuje „Strategię rozwoju edukacji na lata 2024-2030”. Jest to dokument pokazujący zarówno obecną kondycję michałowickiej oświaty, jak też potrzeby i kierunki działań Gminy na najbliższe lata. Strategia pomoże   w osiąganiu wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki w naszych szkołach i przedszkolach.

Gorąco Państwa prosimy i zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki będą wykorzystane w budowaniu tejże strategii. Jesteśmy przekonani, że to właśnie Państwo jesteście najbardziej zaangażowani w edukację swoich dzieci. Prosimy o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania szkoły lub przedszkola, do której/-ego uczęszcza Państwa dziecko. Jeśli jesteście Państwo rodzicami dzieci przedszkolnych i szkolnych, prosimy o wypełnienie obydwu ankiet.

Ankiety będą dostępne do dnia 4 marca br.

Link do ankiety dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHzFFAwwHSo0MygFL5TgxoZzJQMyhHQV9N52pNPy_WplessA/viewform

Link do ankiety dla rodziców uczniów szkół podstawowych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSKuyibEAYDm0Us5eb1SeliIPkJxk4SUHUZeLgdRdlVvRH9g/viewform

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w badaniu.

Skip to content