Współpraca z ChSON „Ognisko”

W ramach zadania priorytetowego Szkoła Podstawowa w Michałowicach nawiązała w lutym 2024 roku współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”.  

W marcu na terenie naszej szkoły zbieraliśmy materiały papiernicze, np. kredki, pisaki, farby, papier kolorowy, klej a także gry dydaktyczne i puzzle. Zgromadzone artykuły już służą uczestnikom podczas zajęć terapeutycznych.

Przed przerwą świąteczną uczniowie klas szóstych własnoręcznie zrobili kartki świąteczne z życzeniami i przekazali je podopiecznym Stowarzyszenia.

17 marca odbyła się w kościele parafialnym w Michałowicach kwesta poprowadzona przez uczniów klas 6 a i 6 c pod opieką nauczycieli. Każda kwota wrzucona do puszki była nagrodzona ozdobami świątecznymi wykonanymi przez podopiecznych „Ogniska” a zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto ChSON „Ognisko”.

Dziękujemy wszystkim za ten bezinteresowny Dar Serca.

Skip to content